Visiondesk

Hur tar man fram och lyckas med en digital strategi?

2015-07-03
En tydlig och genomtänkt digital strategi är grunden i ditt företags närvaro på nätet och ger en konkurrensfördel för både små och stora företag. I arbetet med strategin definierar man målgrupper och vilket innehåll som ska publiceras i vilka kanaler.

Ett lyckat strategiarbete utgår alltid från kunden och deras behov.  Genom att analysera nuläget och de mål man vill uppnå skapar man en plan över kommande åtgärder och ser hur och vilka kanaler som bör användas för bästa effekt. Läs mer om hur man tar fram och lyckas med en digital strategi på Argonovas blogg.

 

Responsiv Webbdesign av Argonova Systems